Ledamoter

Oskar Klockhoff


f. 6.2.1850   d. 16.7.1929

Fil. dr, lektor i svenska och filosofi i Linköping, litteraturhistoriker.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 12.5.1908 (nr 97)


Bibliografiska uppgifter

SBL (i släktart.).

Linköpings stifts herdaminne, 1 (1919, utg. J. A. Westerlund & J. A. Setterdahl, s. 337 f.).

Porträttmatr. 1, s. 123.