Ledamoter

Nils Pettersson


f. 4.7.1849   d. 26.2.1918

Byggmästare i Visby, byggnadsrestauratör.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 6.8.1907 (nr 96)


Vitterhetsakademiens ombud på Gotland.

Bibliografiska uppgifter

Papper efter N. P. i sonen Alfred Edles arkiv, Landsarkivet i Visby.


Porträttmatr. 1, s. 123.