Ledamoter

Hans Emil Larsson


f. 24.11.1855   d. 26.2.1922

Intendent vid Malmö museum.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 6.11.1906 (nr 95)


Bibliografiska uppgifter

H. E. L., Ett och annat ur mina minnen från studenttiden och mitt samliv med Bååth (Under Lundagårds kronor, 1, 1918, s. 349–382).

SBL, SMoK.

A. Fjelner i SDS 4/9 1932.

Porträttmatr. 1, s. 123.