Ledamoter

Knut Bernhard Kjellmark


f. 29.10.1866   d. 23.6.1944

Fil. dr, arkeolog, folkskolinspektör i Kronobergs län, sedan i Malmö.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 6.11.1906 (nr 94)


Bibliografiska uppgifter

Papper i ATA.

SBL, SMoK.

A. Bagge, K. K. (Fornvännen 39 (1944, s. 237–240);
I. Bergenstråhle & O. Stilborg, Fotspår i sanden: Kjellmark och Järavallen 1901–03 (Ale 2000:1, s. 24–28);
O. Hemmendorff, Fynd i grustag blev startskott för arkeologi i Jämtland (Jämten 97 (2004, s. 20–25).

Porträttmatr. 1, s. 123.