Ledamoter

Karl Anton Berlin


f. 3.5.1871   d. 16.12.1924

Arkitekt, lektor vid Tekniska elementarskolan i Malmö; fornforskare och byggnadsrestauratör.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 1.11.1904 (nr 92)


Bibliografiska uppgifter

F. Hazelius, [nekr.] i Tidskrift för hembygdsvård, 1925, s. 14;
G. Indebetou & E. Hylander, Svenska teknologföreningen 1861–1936, 1 (1937, s. 384 f.);
E. Wrangel, [nekr.] i Meddel. från Sydsvenska fören. för konsthantverk 1924, s. 32 f.

Porträttmatr. 1, s. 123.