Ledamoter

Hans Fredrik Theodor Wåhlin


f. 16.12.1864   d. 10.1.1948

Domkyrkoarkitekt i Lund.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 1.3.1904 (nr 91)


Bibliografiska uppgifter

SMoK. G. Bodman, Chalmers tekniska institut. Matrikel 1829–1929 (1929, s. 296).

Porträttmatr. 1, s. 123.