Ledamoter

Mathias Victor Klintberg


f. 9.10.1847   d. 18.6.1932

Lektor i franska och engelska i Visby; kulturhistoriker, föreståndare för Gotlands fornsal.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 1.3.1904 (nr 90)


Bibliografiska uppgifter

Papper i Landsarkivet i Visby, Burs hembygdsförening, UUB och Nordiska museet.

SBL, SMoK.

H. Gustavson, M. K. och hans gotländska samlingar (Gotländskt arkiv 14 (1942, s. 194–202);
E. Kölgren, Läroverksmatrikel 1908–1909 (1909, s. 343);
N. Lithberg, M. K:s samlingar (1928).

Porträttmatr. 1, s. 122.