Ledamoter

Tor Åke Johan Sjögren


f. 3.8.1866   d. 16.8.1931

Ingenjör, godsägare.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 7.4.1903 (nr 89)


Bibliografiska uppgifter

Porträttmatr. 1, s. 122.