Ledamoter

Fabian Julius Bæhrendtz


f. 15.3.1849   d. 26.2.1920

Lektor i Kalmar; historiker.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 8.1.1901 (nr 88)


Bibliografiska uppgifter


Papper i ATA.

SBL, SMoK.

H. Alving, Storskolan i Kalmar, 1 (1923), s. 282 ff.;
B. Olsson, Kalmar stifts herdaminne, 1 (1951, s. 215–217).

Porträttmatr. 1, s. 122.