Ledamoter

Sven Carl Pontus Lagerberg


f. 16.9.1859   d. 8.7.1922

Kammarherre, intendent för Göteborgs museums historiska avdelning.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 3.4.1900 (nr 87)


Bibliografiska uppgifter

Papper i GUB och KB.

SBL (i släktart.), SMoK.

J. V. Johansson, Göteborgs stadsbiblioteks handskriftssamling (1941, s. 48 f.);
Svenskt porträttgalleri, 14 (1904, s. 49).

Porträttmatr. 1, s. 122.