Ledamoter

Johan Fredrik Lilljekvist


f. 8.10.1863   d. 18.12.1932

Arkitekt, byggnadsråd, slottsarkitekt vid Gripsholms slott.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 5.4.1898 (nr 86)


Bibliografiska uppgifter

SBL. SMoK. G. Indebetou & E. Hylander, Svenska teknologföreningen 1861–1936, 1, (1937, s. 274).

S. Fogelmarck, Samsö: ett försvunnet kulturminne (Skrifter utgivna av Samfundet Djursholms forntid och framtid 1994, 24, s. 7–24);
L. Ljungström, Aendnu gamblare: F. L:s restaurering av Gripsholms slott och 1890-talets restaureringsdebatt (Sörmländska handlingar, 45, 1987).

Porträttmatr. 1, s. 122.