Ledamoter

Johan Johansson

(i Noraskog)


f. 1.11.1840   d. 2.2.1905

Riksdagsman, riksgäldsfullmäktig; hembygdsforskare.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 5.11.1895 (nr 85)


Bibliografiska uppgifter

Papper (dep.) i RA.
Hans Dagboksanteckningar, utg. av Erik Holmkvist m. fl. (5 vol., 1957–1982).

SBL, SMoK.

A. L:son Alarik, Minnesskrift över J. J. i Noraskog (1975);
[J. A. Almquist] i PHT, 29, 1928, s. 255 f. [sign. Aqut];
HT, 25, 1905, s. 441 [nekr.];
A. Lindberg, [nekr.] i PHT, 7, 1905, s. 134–140;
F. Wernstedt, Fullmäktige i Riksgäldskontoret 1789–1939 (1939, s. 129 f.).

Porträttmatr. 1, s. 122.