Ledamoter

Bror Gustaf Julius Cavalli


f. 24.2.1849   d. 30.12.1926

Apotekare i Skövde; myntsamlare och numismatiker.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 5.6.1894 (nr 84)


Bibliografiska uppgifter

Numismatisk brevväxl. hos generalkonsul Axel Ax:son Johnson.

Bukowskis auktionskatalog nr 133, 1900 (11 och 12 dec.);
Sveriges apotekarhistoria, utg. A. Levertin, C. F. V. Schimmelpfennig & K. A. Ahlberg, 2 (1918–1923, s. 1323, och 5 (1936, s. 438);
A. Wahlstedt, [nekr.] i Numism. meddel. 25, 1930, s. 65 ff.

Porträttmatr. 1, s. 121.