Ledamoter

Carl Anton August Ridderstad


f. 13.11.1848   d. 10.12.1933

Kapten vid Första livgrenadjärreg:tet, intendent vid Östergötlands museum.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 6.2.1894 (nr 83)


Bibliografiska uppgifter

Papper i Ridderstadska familjearkivet, Nyköping.

SBL (i art. om C. F. Ridderstad).

B. Cnattingius, [nekr.] i Medd. från Östergötlands fornminnes- och museiförening 1933–34, s. 231–234.

Porträttmatr. 1, s. 121.