Ledamoter

Carl Olof Efraim Sörling


f. 1.9.1852   d. 13.7.1927

Akademiens tecknare 28.1.1890–13.7.1927; etsare, litograf, arkeolog.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 6.2.1894 (nr 82)


Bibliografiska uppgifter

SMoK.

E. Hultmark, C. Hultmark & C. D. Moselius, Svenska kopparstickare och etsare 1500–1944 (1944);
B. Nerman, [nekr.] i Fornvännen 1927, s. 242–246;
—, Den gotländska fornforskningens historia (KVHAA Handlingar 59:2, 1945).

Porträttmatr. 1, s. 121.