Ledamoter

Albrekt Julius Segerstedt


f. 19.2.1844   d. 25.6.1894

Adjunkt i matematik och naturvetenskap vid folkskoleseminariet i Karlstad; pedagog, publicist, folkminnesforskare.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 15.4.1890 (nr 81)


Bibliografiska uppgifter

Papper i LUB och KVHAA.

SMoK.

Porträttmatr. 1, s. 121.