Ledamoter

Adam Magnus Emanuel Lagerberg


f. 13.3.1844   d. 27.7.1920

Kammarherre, intendent vid Göteborgs museums myntkabinett.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 1.4.1890 (nr 80)


Bibliografiska uppgifter

Papper i KB.

SBL (i släktart.), SMoK.

A. Lewenhaupt, Svenskt sjuttiotal (1937, s. 81 f.);
A. Wahlstedt, [nekr.] i Numismat. meddelanden 23, 1923.

Porträttmatr. 1, s. 121.