Ledamoter
Od%c3%a9n, b

Birgitta Odén


f. 10.8.1921   d. 5.5.2016

Professor i historia vid Lunds universitet.


Arbetande ledamot Ha
- Invald 16.1.1973 (nr 319)


Bibliografiska uppgifter

Bibliografi 1955–1986 i festskriften nedan, s. 505–509.E. Österberg, [nekr.] i KVHAAÅ 2017, s. 25–36;
E. Reuterswärd, Professor Birgitta Odén-Dunér in memoriam (Ale 2016:2, s. 1).Nekr. av A. Björnsson i DN 22/5 2016, av E. Österberg i SvD 25/5 och i DN 27/5 2016, av Kristina Hallind i SvD 30/5 2016, av C. Carlsson Wetterberg, L. Olsson och I. Millbourn i DN 5/6 2016, av desamma och B. Sandin i SvD 7/6 2016, av A. Åkesson i SvD 10/6 2016.Festskrift:
Över gränser, festskrift till B. O., (red. I. Norrlid m. fl., 1987).