Ledamoter
Nylander

Carl Nylander


f. 3.3.1932

Professor i klassisk och främre orientalisk arkeologi, f.d. föreståndare vid Svenska Institutet i Rom.


Arbetande ledamot Ha
- Invald 9.1.1979 (nr 355)