Ledamoter

Carl Wilhelm Edvard Ridderstad


f. 13.8.1843   d. 22.1.1930

Kapten, slutl. överste; krigs- och personhistoriker.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 11.2.1890 (nr 79)


Bibliografiska uppgifter

SBL (i art. om C. F. Ridderstad), SMoK.

Porträttmatr. 1, s. 121.