Ledamoter

Johan Wahlfisk


f. 15.8.1842   d. 1.6.1921

Kyrkoherde i Kil (Örebro län), kontraktsprost; fornforskare.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 11.2.1890 (nr 78)


Bibliografiska uppgifter

SMoK.

K. A. Hagström, Strengnäs stifts herdaminne, 4 (1901, s. 396 f.);
[Nekr. av A. P.] i Meddel. fr. fören. Örebro läns museum 1923, s. 5 f.;
E. N. Söderberg, J. W. Några minnesord (Till hembygden. Julhälsningar till Strängnäs stift, 19, 1922, s. 64–73).

Porträttmatr. 1, s. 120.