Ledamoter

Lars Pettersson Tynell


f. 14.11.1853   d. 11.3.1923

Vice pastor, slutl. kyrkoherde i S:t Peters klosters och N. Nöbbelövs församl., Lund; fornforskare.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 2.1.1888 (nr 76)


Bibliografiska uppgifter

G. Carlquist, Lunds stifts herdaminne, 2:4 (1952, s. 437–440);
A. Lysander i Lunds stifts prästmöteshandlingar 1926.

Porträttmatr. 1, s. 120.