Ledamoter

Abraham Ahlén


f. 1.8.1844   d. 9.3.1931

Lektor i Kristianstad; historiker, fornforskare.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 19.4.1887 (nr 75)


Bibliografiska uppgifter

Papper i Nordiska museet.
A. A., Mina minnen från Skara upptecknade (1911);
—, Mina barndoms- och ungdomsminnen. Mina barndomsminnen från Lidköping (1913).

S. G. Dahl, Lärovärks-matrikel för läsåren 1897–1899 (1900, s. 391 f.).

Porträttmatr. 1, s. 120.