Ledamoter

Anders Magnus Lindeblad


f. 10.5.1825   d. 21.2.1904

Lantmätare, slutl. förste lantmätare i Jönköpings län.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 22.12.1886 (nr 74)


Bibliografiska uppgifter

V. Ekstrand, Svenska landtmätare 1628–1900 (1896–1903, s. 121).

Porträttmatr. 1, s. 120.