Ledamoter

Karl Algot Friberg


f. 2.9.1850   d. 5.2.1935

Civilingenjör, fornforskare, museiföreståndare i Jönköping.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 19.1.1886 (nr 73)


Bibliografiska uppgifter

Papper i Jönköpings museum.

SBL, SMoK.

E. Lönnberg, Hembygdsrörelsen i Jönköpings län (Svensk bygd och folkkultur 3, 1947, s. 263);
—, [nekr.] i Meddel. från Norra Smålands fornminnes- och Jönköpings läns hembygdsförbund 1938, s. 163 ff.;
P. G. Vejde, Några minnen från min ungdoms resor i Småland (Natio smolandica 9, 1946).

Porträttmatr. 1, s. 120.