Ledamoter

Johan Emil Hagdahl

(Janne)


f. 19.4.1836   d. 26.2.1906

Kapten vid Väg- och vattenbyggnadskåren; konstsamlare.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 16.9.1885 (nr 72)


Bibliografiska uppgifter

Papper i Nationalmuseum och Akad. för de fria konsterna.

Kungliga Väg- och vattenbyggnadskåren 1851–1937 (1937, s. 463).

Porträttmatr. 1, s. 119.