Ledamoter

Emil Viktor Langlet


f. 26.2.1824   d. 10.3.1898

Arkitekt i överintendentsämbetet, byggnadsrestauratör.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 16.9.1885 (nr 71)


Bibliografiska uppgifter

SBL, SMoK.

G. Bodman, Chalmers tekniska institut. Matrikel 1829–1929 (1929, s. 155).

Porträttmatr. 1, s. 119.