Ledamoter

Christian Detlev Reventlow


f. 23.4.1842   d. 26.10.1908

Greve, godsägare, fornsakssamlare; Lund.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 16.9.1885 (nr 70)


Bibliografiska uppgifter

Papper i ATA.

KVHAA Månadsblad, 1885, s. 82–83.

Porträttmatr. 1, s. 119.