Ledamoter

Malte Carl Josef Eurenius


f. 22.3.1821   d. 28.2.1901

Lektor, föreståndare för Malmö museum.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 6.2.1883 (nr 67)


Bibliografiska uppgifter

SBL, SMoK.

H. E. Hallberg, De bortgångnes minne (Handl. rör. prästmötet i Lund … 1906, s. 75 f.);
U. Quensel, Tvenne Malmölektorer under 1870–80-talen (Malmö högre allmänna läroverk, red. S. Schartau, 1929).

Porträttmatr. 1, s. 119.