Ledamoter

Georg Wilhelm Berg


f. 8.7.1839   d. 16.6.1915

Järnvägsbyråchef, Göteborg; fornforskare, genealog.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 14.9.1882 (nr 66)


Bibliografiska uppgifter

Papper i GUB (avskr. av vissa hans saml. i Landsarkivet, Göteborg).

SBL, SMoK.

H. Andersson, W. B. – järnvägstjänstemannen och medeltidsarkeologen (Fynd 2000:1/2, s. 13–17);
A. Carlsson, ”Vad är detta för en kurre?” Om attribueringen av J. Palms musiklexikon på Statens musikbibliotek [tidigare felattrib. till W. B.], i STM online 23 maj 2005;
J. V. Johansson, Göteborgs stadsbiblioteks handskriftssamling (1941, s. 34 f., 49).

Porträttmatr. 1, s. 119.