Ledamoter

Gustaf Henrik Brusewitz


f. 3.10.1812   d. 16.6.1899

Intendent för historiska avdeln. vid Göteborgs museum.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 14.9.1882 (nr 65)


Bibliografiska uppgifter

Papper i ATA och GUB.

SBL, SMoK.

Å. Engström, G. H. B.: l’art et l’histoire (Fynd 2000:1/2, s. 7–12);
R. Green, G. B.: konstnär och fornforskare (Falbygden 1985, 39, s. 6–7).

Porträttmatr. 1, s. 118.