Ledamoter

Josef August Samuel Lagergren


f. 29.2.1820   d. 17.2.1904

Kapten; Halmstad.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 4.4.1882 (nr 64)


Bibliografiska uppgifter

Svenskt porträttgalleri, 14 (1904, s. 45).

Porträttmatr. 1, s. 118.