Ledamoter

Anders Fredrik Ekewall


f. 28.2.1819   d. 19.2.1901

Häradshövding i Västerbottens norra domsaga; fornforskare.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 4.4.1882 (nr 63)


Bibliografiska uppgifter

Papper i Nordiska museet och ATA.

Hj. Gullberg & V. Kôersner, Svensk justitiematrikel (1887, s. 46).

Porträttmatr. 1, s. 118.