Ledamoter

Johan Hambræus


f. 3.6.1829   d. 11.11.1902

Landssekreterare i Gotlands län.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 25.10.1881 (nr 62)


Bibliografiska uppgifter

Papper i Landsarkivet i Visby.

SBL (släktartikel).


Porträttmatr. 1, s. 118.