Ledamoter

Sigge Bogislaus Ulfsparre


f. 2.8.1828   d. 3.1.1892

Major, fornsakssamlare.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 17.5.1881 (nr 60)


Bibliografiska uppgifter

SMoK.

Bukowskis kataloger 77, 1892 (28 och 29 okt.), och 79, 1892 (14 och 15 dec.);
KVHAA Månadsblad 1878, s. 607–628.

Porträttmatr. 1, s. 118.