Ledamoter

Emanuel Thure Cederström


f. 10.7.1848   d. 15.11.1920

Friherre, godsägare (Krusenberg); samlare


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 17.5.1881 (nr 59)


Bibliografiska uppgifter

Papper i UUB (NTBB 1920, s. 205).

SBL (i släktart.).

Bukowskis auktionskatalog nr 210, 1916 (8 och 9 dec.);
A. Erdmann, [nekr.] i Upplands fornminnesfören:s tidskrift h. 35, 1920, s. XXXI–XXXVI;
P. J. Lindal, Cederströmska fornsamlingen å Krusenberg (ibid., h. 6, 1877, s. XVIII–XXIV).

Porträttmatr. 1, s. 117.