Ledamoter

Carl Fredrik Nordenskiöld


f. 18.5.1818   d. 27.7.1892

Föreståndare för Karltorps lantbruksskola; fornforskare.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 17.5.1881 (nr 58)


Bibliografiska uppgifter

Papper i ATA.

SBL (i släktart.).

B. Cnattingius i Meddel. från Östergötlands fornminnes- och museiförening, 1931–32, s. 24.

Porträttmatr. 1, s. 117.