Ledamoter

Ernst Gustaf Hjertberg


f. 21.3.1831   d. 3.3.1888

Protokollssekreterare i Nedre justitierevisionen; donator.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 15.3.1881 (nr 57)


Bibliografiska uppgifter

Ad patriam illustrandam. Hyllningsskr. till Sigurd Curman (1946);
KVHAA Månadsblad 1892, årsberättelsen 1892, s. 11;
W. Swalin, Bidrag till Kongl. Maj:ts kanslis personalhistoria efter 1809 (1892, s. 75).

Porträttmatr. 1, s. 117.