Ledamoter

Carl Fredrik Lindberg


f. 29.7.1830   d. 11.7.1893

Akademiens tecknare 19.3.1867–11.7.1893.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 3.2.1880 (nr 56)


Bibliografiska uppgifter

Svenskt konstnärslexikon.