Ledamoter

Johan Wilhelm Schürer von Waldheim


f. 6.5.1843   d. 15.7.1914

Fideikommissarie till Mellingeholm; fornforskare.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 3.2.1880 (nr 55)


Bibliografiska uppgifter


Papper i ATA.

O. Almgren [nekr.] i Upplands fornminnesförenings tidskrift h. 30, 1915, s. 204 ff.

Porträttmatr. 1, s. 117.