Ledamoter

Johan Alfred Wiström


f. 28.8.1830   d. 5.7.1896

Läroverksadjunkt i Hudiksvall; fornforskare.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 5.11.1878 (nr 54)


Bibliografiska uppgifter

SMoK.

S. G. Dahl, Läroverks-matrikel för år 1885 (1886, s. 43).

Porträttmatr. 1, s. 117.