Ledamoter

Sven Magnus Ludvig Frithiof Palmgren


f. 28.3.1844   d. 30.6.1915

Kyrkoherde i Nottebäck (Kronobergs län); fornforskare.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 5.11.1878 (nr 53)


Bibliografiska uppgifter

Papper i LUB.

G. Virdestam, Växjö stifts herdaminne, 4 (1930, s. 300 f.).

Porträttmatr. 1, s. 117.