Ledamoter

Karl Johan Laurentius Torin


f. 10.6.1826   d. 28.5.1908

Läroverksadjunkt, bibliotekarie vid stifts- och läroverksbiblioteket i Skara; fornforskare.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 2.6.1875 (nr 52)


Bibliografiska uppgifter

N. Beckman, Vår skolas historia, 1–2 (1926–31);
Västergötlands fornminnesfören:s tidskrift 2, h. 8–9 (1908, s. V–VIII [nekr.]).

Porträttmatr. 1, s. 116.