Ledamoter

Carl Arvid Klingspor


f. 30.3.1829   d. 16.6.1903

Ryttmästare, senare major, slutl. riksheraldiker; genealog, topograf och heraldiker.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 6.11.1874 (nr 51)


Bibliografiska uppgifter

Papper i ATA.

SBL, SMoK.

C. Forsstrand, Mina herrgårdsminnen (1928, s. 143–163);
A. Lewenhaupt, Svenskt sjuttiotal (1937, s. 82).

Porträttmatr. 1, s. 116.