Ledamoter

Gustaf Wolmar Sylvander


f. 26.1.1816   d. 29.5.1882

Läroverkskollega i Kalmar, historiker.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 20.2.1872 (nr 50)


Bibliografiska uppgifter

En del papper i UUB.

SMoK.

M. Borgwall, Från flydda tiders Kalmar (1944);
C. Bååth-Holmberg, Vid slott och sund (1919, s. 263–270);
C. Sjöström, Kalmar nation i Lund (1670–1914) (1915, s. 128).

Porträttmatr. 1, s. 116.