Ledamoter

Johan Herman Hofberg


f. 11.6.1823   d. 28.4.1883

F.d. distriktsläkare i Edsbergs distrikt (Örebro l.), slutl. föreståndare för Livrustkammaren; fornforskare, historisk och biografisk författare, utg. av Svenskt biografiskt handlexikon.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 6.2.1872 (nr 49)


Bibliografiska uppgifter

Papper i ATA, Örebro läns museum och GUB.

SBL, SMoK.

SLH, 2:a följden, 2:1 (1873, s. 327 f.).

Porträttmatr. 1, s. 116.