Ledamoter

Olof Hermelin


f. 8.2.1827   d. 3.12.1913

Friherre, landskapsmålare, folklivsforskare, godsägare, Österby (Söd.).


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 6.2.1872 (nr 48)


Bibliografiska uppgifter

Papper i ATA.
O. H. Från svenska bygder. Kulturbilder och minnen (1907).

SBL, SMoK.

H. Cederblad, Till minnet av min far O. H. (Hågkomster och livsintryck, 8, 1927, s. 61–71).

Porträttmatr. 1, s. 116.