Ledamoter

Olof Rudolf Bellander


f. 26.10.1794   d. 9.8.1873

Kyrkoherde i Köping, kontraktsprost, e. o. hovpredikant; hembygds- och språkforskare.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 2.6.1870 (nr 47)


Bibliografiska uppgifter

Papper i KVHAA och UUB.

SBL.

A. Arhusiander, Minnesord vid prestmötet i Westerås 1878… (Handl. rör. prestmötet i Westerås 1878);
P. A. Ljungberg, Vesterås stifts herdaminne, ny följd, 1 (1880), s. 92.