Ledamoter

Thor Hjalmar Cullberg


f. 1831   d. 17.12.1900

Godsägare, Emtöholm och Gregersvik (Kalmar län).


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 11.5.1869 (nr 46)


Bibliografiska uppgifter

En del papper i ATA och Nordiska museet.

K. K:son Leijonhufvud, 1900 års dödslista för Sverige (1901, s. 13);
A. Rydström, Boken om Tjust, 6 (1919, s. 167 f.).

Porträttmatr. 1, s. 115.