Ledamoter

Claës Johan Ljungström


f. 25.7.1819   d. 8.12.1882

Kyrkoherde i Tunhem (Älvsb. l.); hembygdsforskare.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 22.1.1867 (nr 44)


Bibliografiska uppgifter

SMoK.

E. A. Cederbom & C. O. Friberg, Skara stifts herdaminne 1850–1930, 1 (1928–29, s. 180–185);
S. Welin, C. J. L. (Västergötlands fornminnesfören:s tidskrift 5:3, 1944, s. 2–40).

Porträttmatr. 1, s. 115.